Címlap

Határtalanul

GINOP pályázat

Alapítvány

Pénziránytű

Vízdij

Általános tájékoztató nyolcadikosoknak 2022-2023-as tanévre

 

Kedves Nyolcadikos Tanuló!

 Egy olyan ismertetőt olvashatsz, amelyből tájékoztatást kaphatsz iskolánk, a Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum képzési lehetőségeiről, szabadidős tevékenységéről és diákéletéről.

 

 Iskolánk  technikumként működik. A tanulmányok végén érettségit és technikusi szintű szakképesítést is kapnak tanulóink. 

A Gazdálkodás és menedzsment ágazati képzésen belül pénzügyi-számviteli ügyintéző, illetve vállalkozási ügyviteli ügyintéző szakképesítésre lehet jelentkezni.

Az 5, illetve 6 évfolyamos képzés során közismereti tantárgyak mellett a 9-10. évfolyamon általános szakmai tantárgyakat, a 11-13. évfolyamon a szakképesítésnek megfelelő szakmai tantárgyakat is tanítunk. A négy kötelező közismereti érettségi tantárgy mellett a technikusi szakmai vizsga lesz egyben az ötödik érettségi vizsgatantárgy. A technikusi vizsga egyenértékű lesz az emelt szintű érettségi vizsgával, így lehetőség lesz a szakirányú felsőoktatásba való bejutásra.

Miben különbözik a hatéves magyar-angol két tanítási nyelvű képzés az ötéves képzéstől?

A magyar-angol két tanítási nyelvű osztályban a tanulók az első évben 18 órában tanulják az angol nyelvet. Ezzel olyan idegen nyelvi tudásszintre kell eljutniuk, hogy a matematikát, a célnyelvi civilizációt és bizonyos szakmai tantárgyakat angol nyelven tudjanak tanulni a következő öt évfolyamon. A képzés végére a tanulók alkalmassá válnak arra, hogy szakmájukat mind anyanyelven, mind angol nyelven gyakorolják, idegen nyelven tudjanak információt szerezni, közölni, alkalmazni és képesek legyenek idegen nyelven gondolkodni.

Megszerezhető szakképesítések

A pénzügyi-számviteli ügyintéző a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatait önállóan végzi: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, nyilvántartások vezetésében vesz részt, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

vállalkozási ügyviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozás ügyviteli feladatainak végrehajtására, közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, egyes részfeladatokat önállóan lát el. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.

Milyen körülmények között tanulhatsz a Kada Elek Technikumban?

Kiemelkedően jók iskolánkban a technikai feltételek, 8 általános célú Internet-hozzáféréssel rendelkező számítástechnika szaktanteremmel és egy tökéletesen felszerelt gyakorlóirodával intézményünkben mindennapos a számítógép használata bármely tantárgy oktatásában.

A tanulást és a szabadidő hasznos eltöltését alapítványok is segítik, támogatjuk az osztálykirándulásokat, a jogosítvány megszerzését, az iskolai táborokat, sítábort, gólyatábort, a diákok különböző rendezvényeit, a holland, a német, az olasz, a spanyol, és a portugál cserekapcsolatokat.

A szabadidő kulturált eltöltésére is bőven van lehetőség. Színvonalas iskolai programok: színházlátogatás, kirándulások, sítúra, természetjárás, versenyek, szakkörök, fordított nap, versenyfelkészítők, sportkörök (röplabda, kosárlabda, foci, kézilabda) és különböző érdeklődési körök (IT szakkör, színjátszó kör),  színesítik a diákéletet.

Felvételi tudnivalók

Felvételi követelmények:  

Központi felvételi matematikából és anyanyelvből

Két tanítási nyelvű képzésre szóbeli vizsga idegen nyelvből

A rangsorolásnál figyelembe vesszük az általános iskolai eredményket is. 

Egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsga: 

Központi felvételire 2021. december 3-ig lehet jelentkezni. A jelentkezési lapot közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe kell benyújtani. Bármelyik egységes írásbeli vizsgát szervező iskolába beadható a jelentkezési lap.

Iskolánk szervez központi írásbeli vizsgát, melynek időpontja: 2022. január 22. (szombat) 10.00 óra. Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2022. január 27. (csütörtök) 14.00 óra. Pótló felvételin csak azok a tanulók vehetnek részt, akik az előző írásbeli vizsgán alapos indok miatt nem tudtak megjelenni.

Szóbeli vizsga a két tanítási nyelvű osztályba jelentkezőknek: 2022. március 3. 

Jelentkezés a technikumba:

A tanulók jelentkezési lapjait 2022. február 18-ig az általános iskola továbbítja a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak.

Minden iskolánkba jelentkezőt kérünk, hogy az egységes követelmények szerint szervezett írásbeli eredményét tartalmazó értékelő lap másolatát mellékeljék a jelentkezési laphoz.

A központi felvételi eredménye és az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján a tanulókat rangsoroljuk. 2022. április 29-ig értesítjük ki a jelentkezőket a felvételi eredményéről.