Címlap

Határtalanul

GINOP pályázat

Alapítvány

Pénziránytű

Vízdij

Iskolánkról

Kada évforduló

 

Megemlékezés Kada Elek születésének

169. évfordulójáról.

A 9. d osztály emlékműsora

 

Alkalmazottak

 A 2021/2022-es tanévben alkalmazottak névsora

Iskolánk profilja

A Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum nagy hagyományokkal rendelkező közgazdasági iskola, melynek fő célja, hogy a gazdasági környezet kihívásainak megfelelve az egyre változó szakmakínálatban a magas színvonalú, hosszútávon is jól hasznosítható, tartós és konvertálható tudást adó szakmai értékeket adja tovább, és a közgazdasági szakmacsoport magas szaktudást igénylő, kurrens, modern szakmáit kínálja. Folyamatosan igazodunk a munkaerőpiaci elvárásokhoz, modernizáljuk oktatásunk tárgyi és humán feltételeit, az Európai Közösséghez való csatlakozás küszöbén értékes ismereteket kívánunk átadni. Igyekszünk tanulóink számára a szakmai ismereteken túl az európai polgárrá váláshoz szükséges általános műveltséget minél szélesebb értelemben biztosítani.

Kada Elek élete

Kecskemétet - még a történelmi Magyarország viszonylatában is igen gyakran az ország legjelentősebb városai közé sorolták, mivel mezőgazdaságunknak régi időktől fogva egyik kiemelkedő fontosságú centruma itt helyezkedett el. Művelődése, építészete azonban lemaradt sok más város mögött. Beszédes adat: a város gyönyörű templomai mellett - 1848-ig csak három emeletes épülettel dicsekedhetett.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum hírlevelei

Az iskolát érintő legfrissebb információk:
1. hírlevél
3. hírlevél
 A dokumentum PDF formátumban van, olvasásukhoz Adobe Reader program szükséges.
 

Híres Kadások

Az alábbi rovatunkban az 1910 óta működő intézményünk azon tanárait, tanulóit említjük, akik nemzetközi, országos, megyei és városi ismertséget szereztek munkásságuk, illetve tanulmányuk alatt.

Az iskola története

A Kada Elek Közgazdasági Szakközépiskola elődjét, Kecskemét Törvényhatósági Jogú Város felsőkereskedelmi iskolájaként a századforduló fejlődése, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar és az erre épülő kereskedelem, a pénz- és kultúrintézmények hívták életre 1910 szeptemberében. Az iskolaalapítás gondolatát a város akkori polgármestere, Kada Elek is támogatta, ezért vette fel intézményünk 1985-ben az ő nevét. Az iskola első igazgatója dr. Hajnóczy Iván volt, aki 31 éven át irányította és fejlesztette az intézményt.