Címlap

Határtalanul

GINOP pályázat

Alapítvány

Pénziránytű

Vízdij

A Comenius pályázat összegzése

 

2009-ben németországi partnerünk előkészítő látogatást szervezett, mely után közösen nyújtottunk be pályázatot a 2009-es felhívásra. Ekkor a partnerségben 5 iskola szerepelt, melyek közül 4  pályázó kapott támogatást, a lengyel iskolát sajnos nem támogatták. A koordinátor szerepét a magyar iskola vállalta, így a pályázat megnyerése után az első nagy feladatunk egy didaktikai találkozó megszervezése volt. Erre Kecskeméten 2009. szeptemberében került sor. Ezen a találkozón a kétéves együttműködés első évének munkarendjét beszéltük meg, valamint olyan feladatot is megoldottunk, amely a lengyel partner kiesése miatt a megmaradó négy résztvevőre hárult. Partnereink a látogatás keretén belül betekinthettek a helyi gasztronómia és borászat világába, és ismerkedhettek Kecskemét és környéke nevezetességeivel.

2009 őszén került sor első közös projekttevékenységünkre, mely egy életmóddal kapcsolatos kérdőív kitöltése volt. 25 kérdést tettünk fel a diákoknak, minden iskolában 50 fő részvételével zajlott a kérdőívek kitöltése. Minden iskola a saját kérdőíveinek válaszait összegezte, majd táblázatba rendezte. Ezek az adatok azután egy nagy közös táblázatban is összegzésre kerültek, ezt az olasz partner készítette el.

Második nagy feladatunk 2010 januárjában következett. Minden résztvevő ország iskoláinak diákjai 2010. januárjának egy adott hetén vezettek étkezési/életvezetési naplót. Ezeket a naplókat minden iskolában elemezték a diákok órán vagy tanórán kívüli tevékenység keretében kisebb csoportokban. A résztvevők megpróbáltak közös vagy nagyon is eltérő pontokat keresni a naplókban, valamint javaslatokat tettek arra, min lehetne és kellene változtatni az étkezés és a sport/szabadidős tevékenység terén. A magyar iskolában egy matematika szakos kolléga az egyes kérdéscsoportok adataival diagramokkal illusztrált elemzést készített.

Harmadik nagy terméke az első év együttműködésének egy többnyelvű zsebszótár létrehozása volt. 2010. tavaszán a magyar iskolában egyidőben vendégeskedett a német és holland iskola két küldöttsége és a szótár egy projektnap keretén belül készült el. Minden ország egy-egy adott kategóriában 10 szót gyűjtött, melyek a szótárban minden partner nemzet nyelvén és a közös nyelven jelentek meg. A kategóriák alapvető egészséges élelmiszerek neveit tartalmazták, melyeknek úgy gondoltuk,  bármely nyelven hasznát vehetik diákjaink a cserelátogatások alkalmával. Elkészült tehát egy zsebszótár, mely a legpraktikusabb egészséges élelmiszerek neveit tartalmazza, minden oldal hátterében egy jellegzetes fotómontázzsal. A projektnap végén ezt a kis szótárat minden résztvevő megkapta, olasz partnerünk számára pedig elektronikus úton hozzáférhetővé tettük.

2010-ben több mobilitásra is sor került. Minden diákcsere alkalmával igyekeztek a partnerek az egészséges életmódot népszerűsíteni azáltal, hogy azt valamely helyi specialitáson keresztül mutatják be. Példa erre a kerékpáros túra egy holland malomhoz, egy egészséges, egyszerű német recept közös elkészítése vagy az íjászat egy magyarországi erdei iskolában.

Az első év legszebb pillanatait megörökítő fotókból egy szép videós prezentáció készült, mely minden közönség előtt nagy sikert aratott. Bemutattuk Cerignolában, az Interkulturális Dialógus Nemzetközi Napján és a magyar iskolában a nyílt napok alkalmával a leendő 9. évfolyamos diákoknak.

A második évben, tehát a 2010. szeptemberében kezdődött tanévben módszertani találkozón vettünk részt Cerignolában, Olaszországban. Ezen néhány nap alatt olyan esemény részesei lehettünk, mint a fent említett nemzetközi rendezvény, mely igazán sokszínű, jól szervezett volt, és a diákok mellett igen sok helyi embert is bevont a programjába. Itt került még sor az első évben végzett munka értékelésére, illetve a második év munkatervének megbeszélésére. Kulturális és helyi nevezetességeket bemutató programokban is bővelkedett a találkozó, olasz partnereink kitűnő vendéglátónak bizonyultak.

A második évre a munkatervet annyiban módosítottuk, hogy a tanév folyamán valamikor kerüljön sor olyan intézmény látogatására, mely szenvedélybetegekkel foglalkozik, vagy ilyen helyről vendégelőadót hívjanak meg az iskolák. Az így szerzett élményeiket a diákok változatos formában mutathatják be társaiknak, tanáraiknak, a közösségnek, például poszter, színdarab, fotók vagy animációs film elkészítésével.

A projekt legnagyobb és legtöbb munkát igénylő terméke egy többnyelvű falinaptár elkészítése volt, melynek előkészítő munkálatait a diákok végezték 2011. tavaszán. A már előzetesen egyeztetettek alapján az adott hónapokhoz jellegzetes, egészséges hozzávalókból készülő nemzeti recepteket kerestek, melyeket a közös nyelvre lefordítottak. A holland iskola nagyon alapos grafikai előkészítő munkájának köszönhetően a naptárak 2011. nyarán készültek el.

2011-ben is több mobilitás zajlott, a projekt zárásaként Hollandiába látogatott valamennyi partneriskola egy-egy csoportja.